Skip to main content
Artikler

Kommunikation: Kommuniker til mennesket bag virksomheden

By 14/10/2019januar 30th, 2024No Comments

Kommunikation er essentiel for virksomhedens udtryk

Er du i tvivl om, hvordan du kommunikerer godt og relevant indhold ud til dine mulige kunder? Hvis du læser videre, kan vi hjælpe dig med at finde ud af det. 

Kommunikation kan være diffust og uhåndgribeligt. Mange taler om det, men det bliver ofte taget for givet, at man ved, hvad der menes med kommunikation. For hvad betyder det egentlig, og hvordan bruger man det? 

Hvorfor er kommunikation vigtigt?

Fordi det er overalt, og fordi det har betydning for den måde hvorpå du, din virksomhed, dine produkter og dit brand bliver forstået. Derfor må du ikke undervurdere betydningen af god kommunikation.

Du ved måske godt, at det er vigtigt at have god kommunikation, du er muligvis bare ikke helt klar over, hvad det vil sige – hvis du vil opnå succes med din virksomhed, er det dog en god idé at sætte sig ind i.

Din kommunikation er nemlig vigtig for din virksomheds samlede udtryk.

Når man taler om kommunikation, er der nogle centrale aspekter, du skal have kendskab til. Det er eksempelvis vigtigt at vide, hvem man kommunikerer til. Er det virksomheder, forbrugere – eller bare mennesker? Og er der egentlig forskel på de tre? Nyere overvejelser baner vejen for det synspunkt, at der bag enhver virksomhed sidder et menneske, som i sidste ende er den, du kommunikerer til. Menneskelig kommunikation kommer derved i fokus, men hvordan fungerer det så? Læs videre her, og følg vores overvejelser omkring, hvad god virksomhedskommunikation er.

Før vi helt kan sætte os ind i, hvad virksomhedskommunikation er, og hvordan du kommunikerer dit budskab på den mest hensigtsmæssige måde, er det vigtigt at forstå kommunikation på et helt overordnet niveau.

Hvad er kommunikation?

Faktisk er ordet kommunikation i sin oprindelse en blanding af “meddelelse” og “at gøre noget fælles”. Når man kommunikerer, deler man altså et budskab med en eller flere andre. I virksomhedssammenhæng vil dit budskab ofte omhandle, hvilke produkter eller ydelser du kan tilbyde mulige kunder. I denne forbindelse er branding helt essentielt, da du brander dig selv eller din virksomhed gennem kommunikation.

En kommunikationssituation kræver dermed en afsender, et budskab og en modtager.

Der findes flere forskellige kommunikationsmodeller, hvori der indgår flere elementer – eksempelvis det medie, budskabet afsendes på – men en kommunikationssituation kræver som minimum de tre nævnte elementer.

Kommunikation kan både ske via tale og skrift – og faktisk også med lyde, billeder og tegn. Det er nemlig en menneskeskabt konstruktion, og det er muligt at kommunikere med andet end tale og skrift, fordi mennesker via deres kulturelle forhold kan afkode forskellige lyde og billeder, som vil tilbyde forskellige associationer, alt efter hvem de er.

Når man taler om god kommunikation, betyder det, at man taler om hensigtsmæssig og forståelig udveksling af information eller budskaber.

Det er altså en vellykket kommunikationssituation, når modtageren forstår og sætter pris på, hvad afsenderen kommunikerer.

Et helt konkret eksempel på en kommunikationssituation kan være en isenkræmmer, som gerne vil fortælle mulige kunder, at de har tilbud på vaser. Hvilke ord og billeder skal de bruge? Skal de reklamere for deres tilbud i trykte reklamer eller via online annoncer? Og hvem skal de rette deres budskab mod? Alt dette skal overvejes og undersøges, for at de kan kommunikere på den mest hensigtsmæssige måde.

For at forstå hvordan man skaber god kommunikation, er det en god idé at se tilbage i historien.

 

Interessen for god kommunikation går langt tilbage i tiden

Interessen for kommunikation går langt tilbage

Historisk set har der været stor interesse for kommunikation. Især efter 2. verdenskrig begyndte man at forske i emnet, fordi man var forundret over, hvordan så mange mennesker kunne påvirkes i så negativ en retning af propaganda. I efterkrigstiden fokuserede man primært på afsenderen af budskabet. Her fandt man det interessant at undersøge, hvad propagandatalerne helt konkret gjorde og sagde. Dette fokus ændrede sig dog.

Opmærksomheden rettede sig mod modtager frem for afsender i 1960’erne. Her opstod interessen for mennesket og dets værdier, interesser og holdninger. Man blev klar over, at mennesker selv opsøger relevant information inden for deres interesser, og at de har holdninger til forskellige typer af medier.

Interessen for mennesket fortsatte ind i 1980’erne, hvor man begyndte at overveje forholdet mellem budskab og modtager. Overvejelserne gik på, at modtageren former budskabets indhold i samspil med selve meddelelsen – ud fra de sociale, kulturelle og sociologiske forhold, modtageren er underlagt. Og det er her, det rigtigt går op for flere virksomheder, at kommunikation aktivt kan bruges til at forme et budskab.

Når modtageren, og dennes kulturelle forudsætninger, er medskaber af budskabet, bliver kultur en essentiel del af kommunikation.

Modtager bestemmer værdien af dit budskab

Denne definition af modtager som medskaber er stadig relevant i dag, og det betyder, at vi gerne vil kommunikere direkte til modtageren. Selvom vi gerne vil kommunikere til hver enkelt, kan det altså ikke lade sig gøre i praksis, hvorfor det bliver vigtigt at finde ud af, hvem din målgruppe er.

Lige så vel som at man ikke kan henvende sig til hver enkelt person, kan man heller ikke kommunikere til alle på én gang. Det får man i hvert fald intet godt ud af. Målet er nemlig at finde ud af, hvad der kan have værdi for netop de personer, du gerne vil ramme med dit budskab.

Derfor er det vigtigt at vide, hvem man kommunikerer til – du skal altså kende din målgruppe.

Som det historiske tilbageblik viste, påvirker det sociale og kulturelle miljø, vi befinder os i, vores tankegang og adfærd. Det kan altså ikke undgås, at vores omgivelser på en eller anden vis har indvirkning på, hvordan vi opfatter ting. Derfor bliver viden om mennesker og kultur et vigtigt redskab i effektiv kommunikation.

Hvis vi vender tilbage til isenkræmmeren og vaserne, står det nu klart, at de skal vide, hvem der normalvis køber vaser. Da det typisk er boliginteresserede, og især kvinder, der køber vaser, skal de henvende deres tilbud til dem. Der kan dog også være andre faktorer, der spiller ind; nærmer tiden sig Mors dag, skal tilbuddet måske også henvende sig til voksne børn og ægtefæller.

Udover at det er vigtigt at kende sin målgruppe, skal man også overveje, hvilket budskab man gerne vil bringe, og det afhænger af, hvem man er, og hvad man kan tilbyde. Og her kommer virksomhedskommunikation ind i billedet. 

Hvad er virksomhedskommunikation

Hvad er virksomhedskommunikation så?

Virksomhedskommunikation er kort sagt den kommunikation der sker i og fra virksomheder – det kan altså både være intern og ekstern kommunikation.

Ved at have en klar intern kommunikation sikrer du, at alle medarbejdere ved, hvad virksomhedens vision og mission er, samt hvilke produkter eller ydelser den kan tilbyde. At man kommunikerer klart betyder, at man ikke lægger skjul på, hvad virksomheden står for, samt at man medtager de værdier i alt, hvad man siger og gør.

Kommunikation sker som sagt ikke udelukkende gennem sprog, så du skal sikre dig, at du “siger” det samme, lige meget om det er gennem tekst, tale, billeder eller lyde.

Alt efter hvad din virksomhed tilbyder, skal der tages forskellige valg i forhold til den udadgående kommunikation. Der er eksempelvis stor forskel på, om din virksomhed udbyder B2B-salg eller B2C. I forlængelse af de to forkortelser, kan de i sig selv også være svære at gennemskue, hvilket vores egen reklamemand har sat ord på, men B2B og B2C er altså forkortelser for business to business og business to consumer. Du kender dog muligvis ikke til H2H, human to human, som er en nyere overvejelse inden for salg.

Business to Business

Ved business to business menes der, at én virksomhed sælger til en anden virksomhed. Her tales der ikke til forbrugere, men til den, der fungerer som beslutningstager i virksomheden.

Når modtageren er en virksomhed, er det vigtigt at sætte sig ind i den konkrete virksomheds værdier, tankegang og behov. Det er som sagt meget vigtigt at kende sin modtager. Udover at undersøge hvilken type virksomhed det er, skal man også sætte sig ind i, hvad der kan have værdi for dem.

Inden for denne kommunikationsform er det essentielt at kunne vise sin potentielle kunde, at man kan skabe værdi for dem. Hos virksomheder handler det hele nemlig om at se “return on investment”, altså profit af investeringer. Det er altafgørende, at virksomheden kan profitere af det produkt eller den service, du tilbyder – enten direkte eller indirekte. Du skal derfor klart og tydeligt kunne kommunikere, hvordan du kan skabe værdi for den pågældende virksomhed.

Business to Consumer

Når man taler om business to consumer, menes der virksomhed til forbruger. Her er modtageren enkeltpersoner – altså helt almindelige, private mennesker. Da det er vigtigt at vide, hvem man kommunikerer til, skal virksomheder, der henvender sig til forbrugere, kende deres målgrupper særdeles godt. Her er vi vendt tilbage til overvejelserne omkring, hvad der interesserer din målgruppe.

Forholdet mellem virksomhed og forbruger er nok det, de fleste kender bedst. Det dækker både over den interaktion der sker, når en forbruger køber et produkt i en fysisk butik, men bruges også især i forbindelse med e-commerce, altså nethandel.

Langt de fleste fysiske butikker har også webshops, og konkurrencen her er stor. Når du kender din målgruppe godt, har du god mulighed for at kommunikere dit budskab ud på den rigtige måde. Da konkurrencen er så stor, er det dog også nødvendigt at have styr på nogle vigtige hjælpemidler.

Der findes mange hjælpemidler, man kan gøre brug af, når man gerne vil være med i konkurrencen om at fange forbrugernes opmærksomhed og få deres tillid. Der kan eksempelvis arbejdes med Google placeringer, søgeord til sociale medier og nyhedsbreve. Det er helt essentielt, at du bliver set af din målgruppe.

Human to Human

En tredje tilgang, som er kommet til syne inden for de senere år, er H2H – menneske til menneske. Her er det underordnet, om du henvender dig til privatpersoner eller erhverv, da teorien her lyder, at det i sidste ende altid er mennesker, man kommunikerer til.

Her kommer mennesket i fokus som det allervigtigste, og menneskelighed samt gode relationer er nøgleord. Flere internationale marketingbureauer har fokus på, at menneskelig interaktion har fået ny relevans. I en stadig mere digitaliseret verden savner mange god og ærlig menneskelig interaktion, ligesom når du hilser på medarbejderen i det lokale supermarked eller på buschaufføren, som kører den rute, du tager hver dag. Det er altså vigtigt at skabe stærke relationer til sine kunder.

Hvis du ønsker at implementere mere menneskelig interaktion, skal du sætte dig endnu grundigere ind i modtagerens behov. Løs eventuelle problemer for dem, før de opstår, vær empatisk og vis, at du forstår dem – og brug humor, når det passer ind. Smid den strengt formelle tone væk, eller gem den til andre sammenhænge, og kommuniker menneskeligt og måske humoristisk til dine modtagere. 

Ved at kommunikere på mere menneskelig vis og inden for modtagernes interesser, lægger du op til større interaktion med dine mulige kunder. Især sociale medier er blevet et vigtigt redskab i forhold til kommunikation. Rigtig mange mennesker benytter sociale medier, og her er det muligt at komme helt tæt på dine følgere og mulige kunder. Især på disse platforme virker det naturligt at kommunikere menneskeligt, og her har dine følgere god mulighed for at interagere med dig.

Vender vi endnu engang tilbage til isenkræmmeren, kan vi se, hvordan de kan drage fordel af menneskelig kommunikation. Tager vi eksemplet med Mors dag op, er det relevant at overveje, hvordan den idéforladte ægtefælle, der skal finde en gave fra parrets børn til deres mor, vil opfatte tilbuddet med vaser. Måske er ægtefællen sent ude, og isenkræmmeren har her mulighed for at fange opmærksomhed med sætninger som “Har du husket Mors dag?” og “Fortvivl ej, vi har den perfekte gave til Mors dag!”. Herved løser isenkræmmeren på humoristisk vis et problem, kunden kan stå med.

Skab god kommunikation ved at tage de rigtige valg

Du behøver ikke begrænse dig til én bestemt tilgang til kommunikation. Det vigtigste er at kommunikere dit budskab rigtigt til din modtager. Du kan derfor med fordel trække elementer ud fra flere forskellige kommunikationsmodeller og dermed skabe den fremgangsmåde, der passer til dig og din målgruppe. Brug også de hjælpemidler, du har – eksempelvis viden om kulturelle forhold samt kendskab til dine kunders adfærdsmønstre.

Vi er nu bevidste om, hvor vigtig modtageren, og herved mennesket, er i en kommunikationssituation. Undersøg din målgruppe, og find ud af, hvem de er ud fra eksempelvis statistikker og livsstilsundersøgelser. Se på den demografiske viden omkring dem, find ud af, hvad deres interesser er, hvilket sprogbrug de sætter pris på, og hvilke medier de foretrækker. Overvej også, hvilke grafiske elementer de vil synes om. Danmarks Statistik har utallige mængder af denne type information.

Der findes forskellige medier, du kan bringe din meddelelse på. Og her taler vi både om trykte og online medier – der er et væld af muligheder. Alt efter hvem din modtager er, kan du eksempelvis kommunikere dit budskab på plakater, reklamer, online annoncer og via sociale medier. Bestemte typer af mennesker foretrækker måske aviser og fysiske reklamer frem for Facebook og Instagram, og hos andre er det lige omvendt. Her handler det om at skræddersy indholdet på de forskellige medier til dem, der ser det. Også her kan du finde forskellige undersøgelser af, hvem der anvender og sætter pris på hvilke medier.

Apropos din kommunikation

Trækker man de vigtigste – og de mest universelle – elementer ud, kommer det hele til at afhænge af, om du kender din modtager. Når du gør det, kan du målrette din kommunikation til lige præcis de mennesker, du gerne vil ramme med dit budskab.

For at opnå god og hensigtsmæssig kommunikation skal du altså:

  • Kende dit budskab og være i stand til at forklare det tydeligt.
  • Kende din modtager og vide, hvad din målgruppe interesserer sig for og finder værdifuldt.
  • Vide, hvilke hjælpemidler du kan gøre brug af.
  • Huske på, at kommunikation ikke kun foregår gennem tale- og skriftsprog.

Har du styr på, eller i hvert fald viden om, disse ting, er du altså godt på vej til at opnå effektiv og god kommunikation. Synes du stadig, at kommunikation er en videnskab, er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig videre. 

6014 3127 Få et tilbud Få 50+ cases
nyt logo apropos bureau

Der er desværre lukket for ansøgning nu

Skriv din e-mail, og bliv kontaktet næste gang der bliver åbnet en pulje

nyt logo apropos bureau

Hvad skal vi hjælpe med?

Få et uforpligtende tilbud på skræddersyede marketingløsninger, der passer perfekt til dine behov.

Vi vender hurtigt tilbage på din forespørgsel.

✅ Ingen binding ✅ Fuld gennemsigtighed ✅ Tillid, troværdighed og ærlighed

nyt logo apropos bureau

Hvad skal vi hjælpe med?

Få et uforpligtende tilbud på skræddersyede marketingløsninger, der passer perfekt til dine behov.

Vi vender hurtigt tilbage på din forespørgsel.

✅ Ingen binding ✅ Fuld gennemsigtighed ✅ Tillid, troværdighed og ærlighed