Motel Europa

Opsætning, design og produktion af folder til Motel Europa