Betingelser for samarbejde mellem Kunden og Apropos Bureau ApS

1. AFTALENS FORMÅL

Samarbejdet har til formål at hjælpe kunden med aktuelle og løbende behov inden for markedsføring ud fra kundens ønsker.

2. AFTALENS INDHOLD

2.1. INKLUDERET I SAMARBEJDE

Samarbejdet er defineret ved en fast månedlig aftale mellem kunden og Apropos Bureau ApS. I aftalen får kunden mulighed for en lang række services inden for marketing.

2.2. IKKE-INKLUDERET I SAMARBEJDET

Alt ekstra-betaling inden for de enkelte ydelser som involverer en 3. part, er ikke inkluderet i samarbejdet, hvis andet ikke er aftalt mellem Apropos Bureau ApS og kunden.

3. ØKONOMI

3.1. PRIS FOR MÅNEDLIGT SAMARBEJDE

Aftalen afregnes i tidsforbrug, og kunden hæfter sig til valgte rabattrins minimumspris:

· Niveau #1: 6.000 kr. ekskl. moms.
· Niveau #2: 4.900 kr. ekskl. moms.
· Niveau #3: 3.200 kr. ekskl. moms.

Skulle kunden bruge flere timer end, vil timeprisen være svarende til valgte rabattrin:

· Niveau #1: 600 kr/t. ekskl. moms.
· Niveau #2: 700 kr/t. ekskl. moms.
· Niveau #3: 800 kr/t. ekskl. moms.

OBS: Apropos Bureau anvender ikke ekstratimer, såfremt det ikke er aftalt.

3. 2. AFREGNING

Apropos Bureau ApS afregner ud fra anvendt tid på minutbasis og ikke pr. påbegyndt time.

3. 3. TIDSPUNKT FOR BETALING

Betalingen afregnes med en bagudbetalt månedlig faktura. Fakturaen sendes efter hver overstået kalendermåned.

4. BETINGELSER KUNDEN SKAL EFTERLEVE

4. 1. BETALING

Såfremt Apropos Bureau ApS har overholdt alle punkterne i nærværende aftale, er kunden forpligtet til at betale det fakturerede månedlige gebyr.

4. 2. ANSVAR

Apropos Bureau ApS forsøger altid at være proaktive i samarbejdet, men det er kundens eget ansvar at bruge de anslåede timer, som indgår i den månedlige aftale.

5. START OG OPHØR AF SAMARBEJDE

5. 1. START

Aftalen starter ved kundens ønskede startdato. Startdatoens pågældende måned bliver faktureret som én hel kalendermåned.

Eksempel: Hvis samarbejdet starter med Niveau #2 midt i måneden, vil kunden altså stadig få op til 7 timers arbejde i denne måned til 4.900,- kr. ekskl. moms.

5. 2. OPHØR

Kunden og Apropos Bureau har altid mulighed for at ophøre det månedlige samarbejde. Ved ønskede ophørsdato takseres der for pågældende måned og én ophørsmåned, som er defineret ved en hel kalendermåned og hertil prisen for en hel kalendermåned. Dette for at færdiggøre eksisterende arbejde og sikre en blød overgang i samarbejdets afslutning.

6. RETTIGHEDER

6.1. KUNDENS RETTIGHEDER

6.1.1. Kunden har altid ret til at tilgå materialer, forbrugsoversigt og serviceydelser, som involverer og er relateret til kunden.

For at imødekomme kundens rettigheder, vil kunden som en del af samarbejdet få et hyperlink, hvor denne altid kan se det månedlige forbrug og løbende service.

6.1.2. Al ekstra-betaling som ikke er inkluderet i samarbejdes prisfastsættelse (j.f. 3. 1.) og som involverer en 3. part, skal godkendes af kunden inden bestilling.

6. 2. FORTROLIGE INFORMATIONER

En forudsætning for samarbejdet er, at kunden og Apropos Bureau ApS har en indforstået aftale om, at al fortrolig udveksling af viden og informationer mellem begge parter forbliver fortrolig, hvis andet ikke er aftalt.

7. ÆNDRING I AFTALEN

Hvis der er en gensidig enighed mellem kunden og Apropos Bureau ApS om ændringer i aftalen, vedlægges ændringerne som tillæg til denne aftale, og tillægget underskrives af begge parter, før det er gyldigt.