Skip to main content
Artikler

Sociale medier er din mulighed for at socialisere din virksomhed med kunderne

By 29/07/2020januar 30th, 2024No Comments

Sociale medier har nærmest overtaget verden

Sociale medier synes at have overtaget verdensherredømmet – eller i hvert fald næsten. Men hvordan er det sket? Flere virksomheder benytter sig af de muligheder, som sociale medier tilbyder – men hvilke muligheder er det egentlig? Læs videre her, og lær mere om, hvorfor sociale medier har så stor betydning, samt hvordan du på bedste vis udnytter deres potentiale.

Sociale medier er blevet en naturlig del af hverdagen

En stor del af Danmarks befolkning er til stede på sociale medier, og det er blevet en naturlig del af hverdagen for mange at tjekke Instagram eller Facebook et par gange om dagen. Også virksomheder er stærkt repræsenterede på sociale medier, hvor de både kan vise, hvem de er samt præsentere deres produkter. Men hvordan er vi kommet dertil?

Sociale medier synes nærmest at have overtaget hele verden i dag, og de er ikke opstået ud af ingenting; de har en lang historie bag sig. Selve betegnelsen sociale medier, og den populære forkortelse SoMe, bruges af mange, men få ved måske, hvad den egentlig dækker over – og derfor definerer vi allerførst, hvad sociale medier rent faktisk er.

Sociale medier tilbyder indhold skabt af brugerne

Sociale medier er en samlet betegnelse for en lang række af tjenester og websites, som alle tilbyder den mulighed, at man kan oprette en personlig profil, hvorfra man kan præsentere sig selv. Derudover kan man skabe og vedligeholde sociale relationer, og man kan interagere med de relationer ved offentligt, eller delvist offentligt, at vurdere, kommentere på eller dele indhold.

Indholdet på sociale medier er brugergenereret, og tjenesterne og websiderne opretholder derved sig selv, da brugerne skaber indholdet.

Nogle af de tjenester og websteder, der falder under betegnelsen sociale medier, er Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Disse fire er nogle af de mest populære sociale medier – også i virksomhedssammenhæng. I 2018 var 63% af danskerne på Facebook hver dag, 24% benyttede Instagram hver dag og 6% af danskerne var forbi Twitter og LinkedIn hver dag, i 2019 var tallet stabilt med 64% på Facebook, 25% på Instagram, samt 7% på Linkedin og Twitter. (DR Medieforskning 2018, DR Medieforskning – Medieudviklingen 2019).

Der findes en lang række af sociale medier, som giver lignende muligheder, som disse tjenester gør – så hvorfor mon det netop er disse typer, der er blevet mest populære? Og hvordan er de relevante for virksomheder? For helt at kunne forstå hvordan Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter har opnået den betydning, de har i dag, kaster vi et blik tilbage i historien.

Hvordan har sociale medier fået så stor betydning?

Hvordan har sociale medier fået så stor betydning?

Helt tilbage til før 1900-tallet finder vi noget, der minder om nutidens sociale medier. Sociale medier og deres mulighed for selvpublicering minder i store træk om datidens dagbogsform. Dengang var dagbøger offentlige på den måde, at man læste op fra sin dagbog, når man mødtes med venner og bekendte. På den måde minder datidens dagbogsskrivning om nutidens sociale medier, da man gennem begge medier kan præsentere sig selv og udtrykke sine subjektive holdninger.

Sociale platforme har vundet indpas gennem historien, og de første opstod faktisk allerede i 1980’erne. Her kom websteder med en form for social opslagstavle frem. På disse online opslagstavler kunne man slå beskeder op og derigennem diskutere fælles interesser. Det var dog særligt op til og i løbet af 2000’erne, med udbredelsen af web 2.0, at sociale platforme blev populære. Som noget af det første kom bloggerplatformen, hvor læsere kunne kommentere på blogindlæg.

En af de første services, der gjorde det muligt at forbinde sig med andre mennesker, var classmates.com fra 1995. Dette website blev skabt med det formål, at mennesker kunne finde gamle klassekammerater eller gamle kollegaer, og siden blev populær. Denne side kan ses som en forgænger til Facebook, og der kom flere af denne type website til i denne tid.

Omkring 2004 blev det klart, at de brugercentrerede websites var mere populære end de typer, der fokuserede på envejskommunikation. De mest populære websites blev altså dem, som tilbød muligheden for selvpublicering og fremvisning af ens sociale netværk, og dem som gjorde det muligt for mennesker at finde sammen med andre, som de delte interesser med. Alt sammen noget som de førnævnte fire typer af sociale medier tilbyder. Brugerne ville altså gerne selv være med til at skabe indhold.

De sociale medier udviklede sig meget i løbet af 2000’erne, hvor der kom nye funktioner til, som var interessante for virksomheder. Det blev eksempelvis muligt at følge brugere, uden at man skulle være forbundet med dem i et venskab. Dermed kunne kendte mennesker, organisationer og virksomheder følges af brugere, uden at de selv behøvede at følge brugerne eller være forbundet med dem – hvilket flere benyttede sig af.

Virksomheder har fået øjnene op for de sociale medier

I løbet af de sidste 10 år har flere og flere virksomheder opdaget mulighederne ved sociale medier, som for dem er blevet til platforme for målrettet kommunikation. Privatpersoner bruger i høj grad sociale medier til at opfylde nogle sociale behov, men for virksomheder og brands gælder det nærmere om at styrke relationerne til deres kunder.

Gennem de sociale medier kan virksomheder og brands være til stede, der hvor deres kunder – og mulige kunder – er.

Derudover kan virksomheder og brands også se informationer, som kan gavne deres kommercielle interesser. De sociale medier er nemlig brugervenlige for virksomheder og brands, da de hele tiden opdaterer og fornyer funktioner, som kan hjælpe virksomheder og brands med at få de informationer, de ønsker. Der findes eksempelvis nogle værktøjer, der viser, hvor mange mennesker man når ud til via opslag og annoncer.

Som vi allerede har været inde på, er der forskel på den måde, hvorpå privatpersoner og virksomheder anvender sociale medier, men de forskellige sociale medier lægger også op til forskellige anvendelsesmuligheder – og så har de værdi for virksomheder på forskellige måder.

Der er forskel på sociale medier

Der er forskel på de sociale medier

Nogle af de mest populære sociale medier i virksomhedssammenhæng er som sagt Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter, og selvom de alle hører under den samme definition, er de ret forskellige – hvilket eksempelvis kommer til udtryk gennem tonen og stemningen i det indhold, der slås op.

Der er dog også nogle ligheder; uanset hvilke sociale medier, din virksomhed er aktiv på, er det vigtigt, at du skaber et vedvarende flow af indhold. Der behøver ikke været meget indhold – her skal man tænke kvalitet over kvantitet – men det skal være konstant. Det går eksempelvis ikke, hvis virksomhedens seneste opslag er “Glædelig Jul” fra 2017, da det fortæller noget om, at din virksomhed ikke er aktuel. Derudover er det også vigtigt rent faktisk at være til stede på sin profil; du skal være tilgængelig for forespørgsler, kommentarer og henvendelser fra brugerne.

Facebook: Her er den brede befolkning

Facebook er det sociale medie, som flest danskere benytter sig af, og det er også et af de mest populære på verdensplan. Her er det muligt at skabe opmærksomhed omkring sig selv gennem opslag og gennem annoncer. På Facebook er den brede befolkning til stede – her finder du altså alt fra teenageren til pensionisten. Og hvis din virksomhed ikke er til stede på Facebook, findes den nærmest ikke.

På Facebook kan du og din virksomhed opnå gode relationer til brugerne gennem godt og relevant indhold i dine opslag. Hvad der er det rigtige indhold, afhænger af din målgruppe. Hvis målgruppen består af privatpersoner, handler det om at lægge vægt på det personlige aspekt. Her er underholdende og informativt indhold oplagt, og det må gerne leveres med humor. Er din målgruppe andre virksomheder, må du stadig gerne vise personligt indhold, men professionalismen skal samtidig skinne igennem. Her er især informativt indhold oplagt, da andre virksomheder i målgruppen vil være interesseret i den specifikke branche, virksomheden befinder sig i.

Instagram: Billedet er budskabet

Instagram minder på mange måder om Facebook – og de to medier har sjovt nok også samme ejer – her er blot den store forskel, at billeder er det absolutte fokus. Billeder og video fylder størstedelen af feedet, og det er det visuelle, der får brugerne til at læse teksterne – og derfor skal det visuelle også være helt skarpt. Derudover er det, ligesom på Facebook, muligt at lave opslag samt at annoncere. Der er to forskellige muligheder, hvorpå du kan lægge dit indhold op på Instagram; du kan lave almindelige opslag, og du kan lave stories. Stories inviterer endnu mere til personligt indhold, da billeder eller video her kun er tilgængeligt i 24 timer. Det er også muligt at linke til produkter gennem stories, og derfor kan de bruges til direkte salg.

På Instragram er især det unge segment til stede, og de er købestærke og finder i høj grad inspiration til deres køb på dette medie. Her er autenticitet og personlighed nøgleord, og det kan derfor være en god idé at undgå for mange billeder af specifikke produkter, men i stedet vise behind-the-scenes-billeder eller produkter der anvendes af mennesker. Denne type af mere afslappede billeder kan bruges til at skabe opmærksomhed om og positive associationer til din virksomhed eller dit brand.

LinkedIn: Det professionelle værktøj

LinkedIn bruges primært til B2B-marketing og som et rekrutteringsværktøj, og her kan man også både lave opslag og annoncere. Her skaber og opretholder du dit professionelle netværk, og derfor skal indhold altid være fagligt relevant. På LinkedIn følges virksomheder og brands kun af mennesker eller andre virksomheder, som har en interesse for dem – og derfor skal indhold altid være relevant i forhold til din virksomhed eller dit felt.

På linkedIn kan relevant indhold fremstå som erfaringer fra dit arbejde, som du deler ud af, oplysning omkring et særligt produkt eller nyheder og aktuelle problemstillinger inden for branchen. Ved at dele denne type af indhold kan du etablere tillid hos dit publikum. Derudover er mediet oplagt til networking, da brugerne kan få kontakt til arbejdspladser og virksomheder, de finder interessante – dermed kan virksomheder også bruge LinkedIn som et værktøj til at finde nye medarbejdere og nye kunder.

Twitter: Den internationale joker

Twitter er ikke et af de mest populære sociale medier i virksomhedssammenhæng i Danmark, men det er det, hvis man ser på mediet i en global sammenhæng. Derfor er det især internationale virksomheder, eller brands som laver internationale kampagner, der med fordel kan være til stede på Twitter. Derudover er det ikke til at vide, hvordan det ser ud med Twitters popularitet i Danmark om nogle år.

Globalt set har Twitter omkring 310 millioner brugere, og en stor del af dem er unge. Derfor hersker der også en afslappet stemning og tone, og du kan med fordel kommunikere på humoristisk vis her. På Twitter henvender moderne forbrugere sig direkte til brands og virksomheder, og derfor foregår der en del kundeservice via mediet. Her giver det også god mening at sætte sig ind i, hvordan man bruger hashtags, da de er meget anvendt på Twitter.

Se fordelene i virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier

Der er altså en lang række fordele ved, som virksomhed, at være til stede på de sociale medier; du kan annoncere for din virksomhed, og du kan skabe personligt og interessant indhold til din målgruppe. Her er det vigtigt at nævne, at hvis du er i tvivl om, hvilke medier der passer til din virksomhed, skal du overveje, hvor din målgruppe og dine kunder er. Henvender din virksomhed sig primært til virksomheder, er det eksempelvis vigtigt, at din virksomhed er til stede på LinkedIn. Består din målgruppe af unge forbrugere, er det omvendt oplagt for din virksomhed at være på Instagram.

Du skal være til stede der, hvor målgruppen er.

Som udgangspunkt er der dog ingen fare ved at være til stede på alle de fire nævnte medier – hvis bare du anvender dem rigtigt og sørger for at have en strømlinet aktivitet.

Hvordan skal din virksomhed forholde sig til sociale medier?

Hvordan skal din virksomhed forholde sig til sociale medier?

Når du planlægger din virksomheds tilstedeværelse og fremtoning på sociale medier, er der en række ting, du med fordel kan medtage i dine overvejelser. Som udgangspunkt forventes det af langt de fleste virksomheder, at de har profiler på de mest populære medier. Derudover er det relevant at gennemtænke følgende:

  • Vær til stede, hvor det giver mening – vær der, hvor målgruppen er.
  • Indhold skal være konsistent, men ikke nødvendigvis hyppigt.
  • Udgiv kun indhold, der er relevant og interessant for målgruppen.
  • Kommuniker personligt og hensigtsmæssigt til virksomhedens målgruppe.
  • Husk den røde tråd, så virksomhedens identitet skinner igennem.

Når du overvejer disse aspekter samt er bevidst omkring den store betydning, sociale medier har, er du godt klædt på til at fremstille din virksomhed i den moderne, digitaliserede verden.

Ønsker du sparring eller hjælp i forhold til din virksomheds fremtoning på sociale medier, kontakt da Apropos Bureau.

6014 3127 Få et tilbud Få 50+ cases
nyt logo apropos bureau

Der er desværre lukket for ansøgning nu

Skriv din e-mail, og bliv kontaktet næste gang der bliver åbnet en pulje

nyt logo apropos bureau

Hvad skal vi hjælpe med?

Få et uforpligtende tilbud på skræddersyede marketingløsninger, der passer perfekt til dine behov.

Vi vender hurtigt tilbage på din forespørgsel.

✅ Ingen binding ✅ Fuld gennemsigtighed ✅ Tillid, troværdighed og ærlighed

nyt logo apropos bureau

Hvad skal vi hjælpe med?

Få et uforpligtende tilbud på skræddersyede marketingløsninger, der passer perfekt til dine behov.

Vi vender hurtigt tilbage på din forespørgsel.

✅ Ingen binding ✅ Fuld gennemsigtighed ✅ Tillid, troværdighed og ærlighed